IPO staat voor Internationale Prüfungs- Ordnung, een standaard waarin de reglementen van examens en wedstrijden op mondiaal niveau zijn vastgelegd.Het IPO-programma bestaat uit drie onderdelen die alle drie dienen te worden beoefend:

Afdeling A: speuren Afdeling B: appèl Afdeling C: manwerk.

Er zijn drie niveaus, aangeduid als IPO-I, II en III. De moeilijkheidsgraad binnen alle afdelingen neemt toe van IPO-I naar IPO III

Speuren afd. A
 Bij het speuren gaat het er om dat de hond een door de baas (IPO-I) of door een vreemde (IPO II en III) uitgelopen spoor, weet te volgen en de voorwerpen die daarop zijn "verloren" weet terug te vinden. De lengte van het spoor en de tijd tussen het "leggen" en het "uitwerken" van het spoor, zijn afhankelijk van het niveau. De hond dient zelfstandig te werken waarbij hij circa 10 meter voor zijn geleider loopt. Bij de jonge honden op de foto's loopt de geleider nog dicht achter de hond, om deze beter te kunnen steunen, stimuleren en corrigeren. Soms wordt --in de opbouwfase- gewerkt met voer op het spoor. Hoe het ook zij, als de hond een voorwerp vindt dat behoort aan degene die het spoor heeft gelegd, dient hij dit voorwerp te "verwijzen" (de meest gebruikte methode is dat de hond -uit zichzelf- vlak voor het voorwerp gaat liggen). Het voorwerp mag ook naar de geleider worden geapporteerd. Door gebrek aan "schone" (dwz.: onbelopen) speurvelden in de , zijn we min of meer gedwongen er 's-morgens vroeg op uit te trekken.

Appèl afd. B
 Het appèl vormt de basis van de drie onderdelen. Het woord appèl wordt vaak gezien als synoniem voor gehoorzaamheid en het netjes afwerken van de verplichte oefeningen. Maar het draait vooral om de relatie baas-hond. Een slaafs volgende hond die met hangende staart en zichtbare tegenzin de oefeningen afwerkt, zal nooit hoog scoren. Hetzelfde geldt voor een hond die voortdurend luidkeels protesteert. Het plezier van baas en hond moet er gewoon van afstralen. Het programma bestaat - afhankelijk van het niveau - uit aangelijnd en los volgen, volgens een vast programma. De ruimte ontbreekt hier om alles tot in detail te bespreken, verwezen zij naar het programmaboekje van de NBG. Wat hier staat, is slechts bedoeld om een globaal beeld te schetsen. In het programma, dat een aantal tempowisselingen kent (versnelde pas, normale pas en langzame pas) is een aantal keerwendingen (180o) en hoeken (90o) opgenomen. Daarnaast dienen baas en hond door een groepje mensen te lopen waarbij de hond noch angstig, noch agressief mag reageren.Ook dient de hond - vanuit normale dan wel versnelde pas - op commando te blijven staan dan wel te gaan zitten of liggen, terwijl de geleider gewoon doorloopt. De hond moet vervolgens op commando (alleen vanuit de af- en de sta-positie) netjes voorkomen (naar de baas toekomen en recht voor 'm gaan zitten) en aan de voet te gaan. Daarna wordt er geapporteerd. Eerst over wat men noemt "de vlakke grond", daarna over de pringschutting en de klimschutting. Vervolgens wordt de hond over een afstand van circa 80 meter vooruitgestuurd, alwaar hij op commando moet gaan liggen. Het programma wordt afgesloten met het zogenoemde "afleggen met afleiding" waarbij de hond (onaangelijnd) alleen wordt gelaten en circa 10 minuten - zonder van de plaats te komen - moet toekijken hoe andere combinaties het programma afwerken.

Manwerk afd. C.
 Manwerk Bij dit laatste onderdeel, dat ook wel wordt aangeduid als "de verdedigingsdienst",leert de hond een pakwerker aan te bijten. Daarbij gaat het - althans bij onze vereniging - nadrukkelijk om sportafrichting die appelleert aan de buitdrift van een hond en niet aan de agressieve instincten.Daarbij maken we gebruik van een bijtrolletje, dat uiteindelijk door de hond wordt gewonnen. Dit betekent dat we de hond niet opleiden tot een verdedigingshond die in de dagelijkse praktijk als zodanig in te zetten is. De overstap van bijtrolletje naar bijtmouw wordt geleidelijk en gedoseerd gemaakt. Zeker in het begin wordt de hond gesteund door gebruik van een lange lijn. Zodra de pakwerker gevonden is dient de hond deze aan te blaffen. De hond mag de pakwerker niet bijten. De hond wordt daarna aan de voet geroepen en op aanwijzing van de geleider verlaat de pakwerker het verstek

Examen Toelatingsvoorwaarden
IPO I minimaal 18 maanden + diploma VZH 
IPO II  minimaal 19 maanden + diploma IPO-I 
IPO III minimaal 20 maanden + diploma IPO-II